Publicaties

Dick Allewijn
Dick Allewijn

Boeken

Tussen recht en vrede, mediation in de responsieve rechtsstaat, Oratie, Den Haag 2018

Met de overheid om tafel, tweede druk: fair play aan beide kanten, Den Haag 2013

Fair play on both sides, mediating disputes between citizens and public authorities, Den Haag 2013

Tussen partijen is in geschil…, de bestuursrechter als geschilbeslechter, diss. Leiden, Den Haag 2011

Het belang van belangen (met anderen), Den Haag 2007

Met de overheid om tafel, eerste druk: vertrouwen in de overheid als centraal thema in mediation, Den Haag 2007

Artikelen juridisch

Behoorlijk omgaan met indieners van schadeclaims, in: O&A 2010, blz. 15 e.v.

Naar een probleemoplossend systeem van rechtsbescherming, in: NTB 2007, blz. 181 e.v.

De bestuursrechter als begeleider van schikkingsonderhandelingen, in: JB-plus 2005, blz. 181.

Centrale Raad en Afdeling, materiele geschillenbeslechting als bindend element, in: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2004, blz. 281 e.v.

Finaal achter het besluit, in: De taakopvatting van de rechter, Den Haag 2003, blz. 93 e.v.

Geen hoger beroep, maar voorzieningen te over. In: 1000 weken bestuursrecht Deventer 2001. 

Een nieuw denkmodel voor de bestuursrechter in: RMT november 1998.

Art. 8:2 Awb: een voorlopig blijvende uitzondering in: NJB 1998, blz. 787 e.v.

“De regels zijn er voor jou en niet andersom” (Over juridisering) in: NTB 1997, blz. 17 e.v.

Boekbeschouwing over “Feitenonderzoek door de bestuursrechter” van Wulffraat-van Dijk in: Nederlands Tijdschrift voor Besuursrecht 1996, blz. 322 e.v.

Artikelen conflicthantering

Als herstel van vertrouwen het doel is, is herstelbemiddeling het middel (over herstelbemiddeling in de kinderopvangtoeslagaffaire), in: NJB 2022, nr. 17.

Zo ga je niet met mensen om! (over procedurele rechtvaardigheid) in: TC 2021, nr. 1. 

Naar een vredestichtende advocatuur, in: “Het probleemoplosssend vermogen van het rechtssysteem”, bundel van het NILG 2020.

Een  Nederlandse mediationwet, poging 4, in: Ars Aequi december 2020.

Het rapport “De praktijk van de Nieuwe zaaksbehandeling in het bestuursrecht”, een stap in de richting van responsieve bestuursrechtspraak? In: Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht 2016, blz. 222 e.v.

Bespreking van Aik Kramer, Beleidsbemiddeling, in: Tijdschrift Conflicthantering 2016, nr. 5, blz. 48 e.v.

Bespreking van I.M. Boekema, De stap naar hoger beroep, in: Rechtsgeleerd magazijn Themis 2016, blz. 106 e.v. 

Prettig contact bij de mediator, beschouwingen over het conflicthanteringspalet en de plaats van mediation daarin, in: Vertrouwen verdient. Verdiend vertrouwen, jubileumbundel Prettig contact met de overheid, Den Haag 2014. 

Onze defensieve overheid, in: Tijdschrift Conflicthantering 2013 nummer 3, blz. 13 e.v.

Bespreking van Annika van der Veer, Slagvaardige geschilbeslechting in het bestuursrecht, in: Rechtsgeleerd Magazijn Themis 2012.

Soms een voordeel: mediation naast oordeel, in: Gelijke behandeling, oordelen en commentaar 2007, blz. 279.

(Met Theo van Dijk) Leve het conflict, transformatieve aspecten van het conflict en zijn oplossing, in: Tijdschrift Conflicthantering 2007, blz. 4 e.v.

Mediation en de vredestichtende ambitie van rechtspraak, in: Trema 2006, blz. 247 e.v.

(Met Antoinette Schaap) Symposium: mediation in het bestuursrecht, in: Trema 2006, blz. 130.

Met Monique Vroemen) Tijd voor mediation in het bestuursrecht, in: Tijdschrift voor mediation 2005, blz. 33 e.v.

Mediation in de mediationweek, in: Tijdschrift voor mediation 2002, blz. 42 e.v.

De paradoxale plannen rond rechters en mediation, in: Tijdschrift voor mediation 1999, blz. 96 e.v.

Van toetsen naar bemiddelen, de bestuursrechter als ultimum remedium (met Van der Vlies en Pront, in: NTB 1996, blz. 213 e.v.