Workshops

Over tal van thema’s rond rechtspraak, mediation en onderhandelen heb ik in de loop van de tijd workshops gegeven. Recent heb ik samen met Patricia Stoot een workshop ontwikkeld over het herstel van vertrouwen tussen overheid en gedupeerde ouder in de kindertoeslagaffaire door toepassing van herstelbemiddeling. Actueel en extreem belangrijk.

Ik vind het leuk om op verzoek een specifiek thema op het gebied van conflicten, conflicthantering, en de verhouding overheid/burger uit te werken in een workshop. Voor zoiets kunt u m ij vrijblijvend benaderen via het contactformulier.