Dick Allewijn

MfN-registermediator, trainer, emeritus hoogleraar Mediation aan de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam.
Dick Allewijn

Dick (prof. mr. D.) Allewijn is sinds 2000 MfN-registermediator en trainer. Van 2017 tot 2020 was hij daarnaast bijzonder hoogleraar mediation aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In het verleden werkte hij als advocaat en als rechter, beurtelings in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke teams. Hij schreef het boek Met de overheid om tafel, fair play aan beide kanten (tweede druk, SDU 2013) en promoveerde in 2011 bij prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer op een proefschrift getiteld Tussen partijen is in geschil, de bestuursrechter als geschilbeslechter. Op 23 maart 2018 sprak hij zijn oratie uit getiteld: Tussen recht en vrede, mediation in de responsieve rechtsstaat (SDU 2018). Hij was tot 2022 lid van het College van Beroep van de tuchtrechtspraak voor mediators.

Mediation

Als u een serieuze poging wilt doen een kwestie die u verdeeld houdt in mediation op te lossen, kunt u mij benaderen om als uw mediator op te treden.

Als mediator zal ik een gezamenlijke zoektocht begeleiden naar een oplossing waar u beiden mee verder kunt. Daarbij zal ik te werk gaan volgens de regels van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Ik verwijs u hiervoor naar de website van dat instituut, www.mfnregister.nl. Daar kunt u ook het MfN-reglement en de gedragsregels raadplegen. 

Mediation-overeenkomst

Aan de basis van een mediation staat een mediation-overeenkomst, waarin de beginafspraken worden vastgelegd. Het model van de MfN vormt daarvoor de basis. Deze wil ik voor we met de mediation aan de slag gaan met u doornemen; uiteraard kan zij worden aangepast aan uw wensen en verlangens.

Communicatie

Ik communiceer bij voorkeur met u door middel van e-mail, ik verzoek u bij beantwoording van mijn en elkaars mails steeds met “allen beantwoorden” te werken, dat bevordert de transparantie van het mediationproces. Ook wil ik u vragen een mailadres op te geven waar anderen niet bij kunnen. Dit in verband met de vertrouwelijkheid van het mediationproces.

Gang van zaken

De intake, tot aan het ondertekenen van de mediationovereenkomst, doe ik het liefst met u samen, maar als u liever eerst afzonderlijke gesprekken met mij wilt hebben, dan kan dat natuurlijk ook. Ook later in het mediationproces is het mogelijk om afzonderlijke gesprekken te houden. Als er al advocaten of andere juridisch adviseurs in de kwestie zijn betrokken zijn deze wat mij betreft welkom aan de mediationtafel. Maar u kunt natuurlijk ook afspreken om zonder de adviseurs om tafel te gaan. Is eenmaal een oplossing gevonden dan krijgt u sowieso gelegenheid om die ter toetsing aan uw adviseurs voor te leggen.

Plaats van samenkomst

Wat de plaats van samenkomst betreft, ik vind het belangrijk dat wij een plaats kiezen waar u zich beiden comfortabel voelt. Ik verwelkom uw suggesties daaromtrent. In de praktijk biedt een van partijen soms gastvrijheid, soms bieden partijen elkaar (en mij) om beurten gastvrijheid, en in nog weer andere gevallen komen zij liever samen op een neutrale plek. Daar kan ik dan voor zorgen.

Tarief

Ik hanteer verschillende tarieven voor particulieren en voor rechtspersonen. Voor cliënten die zich op verwijzing van een gerechtelijke instantie melden hanteer ik een gereduceerd tarief, u kunt dat bekijken op de website van die instantie.

Hoofdregel is, dat beide partijen een gedeelte van mijn honorarium betalen. Bij gelijksoortige partijen 50/50%. Soms neemt een van partijen de kosten voor haar rekening, bijvoorbeeld de overheid of de werkgever. Ook als ik maar door 1 van partijen word betaald, geldt dat ik beide partijen gelijkelijk als mijn cliënten beschouw. “Wie betaalt bepaalt” geldt hier dus niet.

Als u overweegt met mij als uw mediator in zee te gaan zie ik uw bericht graag tegemoet op het contactformulier.

Reviews van cliënten

Mooi, fijn, Volbracht, Lerend, Opgelucht, Nieuw begin, Gesloten boek.

~ Partijen in een slotronde

De vertrouwelijke situatie in een andere omgeving dan een rechtszaal maakte het mogelijk om naast de zakelijke, inhoudelijke maar ook belevingskant te belichten. Ik denk dat de mediation ertoe heeft bijgedragen dat er voor beide partijen een gezien de omstandigheden goede overeenkomst ligt om het geschil op te lossen.

~ Ondernemer

Ik vond het fijn dat de mediator probeerde om het proces van de onderhandelingen te stroomlijnen. Hierdoor zijn we verder gekomen in de gesprekken dan voorheen. Voorheen was het vaak een herhaling van zetten en werd vaak het verleden het belangrijkste onderdeel van het gesprek. Het was fijn om het te hebben over de toekomst en te kijken welke stappen we konden zetten om dit te verbeteren.

~ Gemeenteambtenaar